SONG NHỊ

Cơn Sóng thần Hát Ô với Song Nhị: Nửa Thế Kỷ Việt Nam

Nhận định của nhà văn Hà Nhân Văn (GS Tiến Sĩ Cao Thế Dung)

Bút ký, tự truyện của nhà văn Song Nhị, một tác phẩm thật giá trị về văn phong, văn chất, thật tâm đắc về nội dung, hiếm có một bút ký nào đạt được như vậy: Những khát vọng của con người, những đau đớn của cả một dân tộc. Và là một dòng tâm khấp – khóc trong lòng một dòng tâm thanh chất chứa một trời tâm sự, không phải của riêng tác giả Song Nhị mà là tâm sự mênh mang của cả một dân tộc trong một thời đại câm nín.

Song Nhị đã đứng phắt dậy phá vỡ sự câm nín ấy bằng tâm thanh từ trái tim mình, từ trái tim dân tộc, và từ kiếp người Việt Nam trong nửa thế kỷ. Sự thực là đã có một địa ngục Việt Nam. Song Nhị đã sống trong địa ngục ấy và đã tìm thấy được một thiên đường Việt Nam của tình nghĩa Việt, của hy vọng tuy đau thương, của oán hờn trong tha thứ và là của một nhân chứng lịch sử, tuy bão tố lịch sử nhưng vẫn lóe ra ánh sáng của hy vọng, tin yêu.

Một văn phẩm giá trị cao, bát ngát tình người và chất liệu lịch sử. Một con người là người trong lịch sử. Và lịch sử là thân mệnh của cả dân tộc mà con người ấy sống với –  trong danh dự và tư cách con người, rồi trước hết và sau hết là con người Việt Nam muôn thuở.       = Hà Nhân Văn


No comments:

Post a Comment