Sunday, April 30, 2017

Người Trở Về Giữa Mùa Phật Đản


        
Kính Anh Linh Chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn
Tuệ Nga.
Người đã về miền vĩnh cửu
Cõi Vô Ưu... chẳng vướng lụy phiền
Bỏ lại Ta Bà thế sự đảo điên
Thương Tiếc lắm! Người Hiền Hạnh Nhơn, bác ái
Người đã về! Nhưng Người còn mãi mãi...
Cõi nhân gian, người thân, bạn hữu tiếc vô cùng!

Người đã tròn... Hạnh Nguyện viên dung
Người trở về, giữa Mùa Khánh Đản
Sen nở hồng đón bước Người Về,
Người trọn đời, hướng Đất Mẹ, Trời Quê
Thương Dân Tộc! Còn điêu linh khổ ải!
Ơi, Tâm hồn Bác Ái
Tình mênh mang... Biển khơi,
Nụ Cười hiền hòa... Nhân Hậu cho đời
Chị Đẹp như Sen, như Huệ
Trời Tháng Tư! u hoài! Mây xám bốn phương!
Gió Tháng Tư! Bi ai! Gió Vô Thường!
Tâm Chị Từ Bi...  Sáng tươi VườnThế Kỷ,
Xin cho Đời Thiện Mỹ...
Xin cho Đời Bình An...
Chị, như ánh Trăng... soi vằng vặc... Đêm Rằm.
Chị xa dời nhân gian!
Giọt Lệ Nhớ Người! Giọt Lệ Thương Tiếc vô vàn...
Giọt Lệ ! Nhớ Người Bác Ái...
Ơi, Chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn anh linh,
Giọt Lệ... Nhớ Người mãi mãi...
Mãi mãi... Nhớ Người Đạo Đức Nghĩa Nhân...
Trời Tháng Tư! Mây Xám bâng khuâng!
Gió Tháng Tư! ai hoài lòng khách lữ
Tiễn Người Về! Thơ Trắng Một Niềm Đau! ...
Ai Hẹn Gặp Nhau. Cõi Trời miên viễn....
Mùa Đản Sanh, Ngát Tiếng Kinh Cầu...
Tuệ Nga
Oregon, Mùa Phật Đản/ Tháng Tư 2017

No comments:

Post a Comment