Friday, November 10, 2017

Duyên Thơ
  


*Gởi K.
  
Lâu rồi
tôi không gặp em
thiếu hương tóc lạ
nhớ men lệ nồng

Người ta
điểm phấn tô hồng
Tôi
Em
hai đứa đèo bồng với thơ
Đời người nhiều quá - Giấc mơ
Ta theo thơ đến cõi bờ mông mênh

Lâu rồi
Tôi không gặp em
Đọc trang thơ cũ
Lỡ quên nhau
Buồn!

*Song Nhị

No comments:

Post a Comment