Friday, November 10, 2017


95 người Mỹ gốc Việt bị bắt giam, có thể đối mặt bị trục xuất

95 Vietnamese-Americans Detained, Could Face Deportation
The Huffington Post

For many members of the Vietnamese community, their future in the U.S. hangs in the balance. An estimated 95 Vietnamese-Americans are expected to be detained by the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), and could be facing deportation, Nancy Nguyen, the executive director of organization Vietlead,
confirmed to HuffPost. The majority of those being rounded up are refugees.  “Deportations are a life sentence for our folks,” Chhaya Chhoum, executive director of Mekong NYC, who has spoken to families of those detained, told HuffPost. “In some sense, we put the responsibility on both governments who haven’t done the right thing to protect these people.” ...

95 người Mỹ gốc Việt bị bắt giam, có thể đối mặt bị trục xuất

Đối với nhiều thành viên cộng đồng người Việt, tương lai của họ đang trong tình trạng lấp lửng. Khoảng 95 người Mỹ gốc Việt uớc định sẽ bị cơ quan Hải Quan và Di Trú Hoa Kỳ  (ICE) bắt giam và đối mặt với việc bị trục xuất. Cô Nancy Nguyễn, Giám đốc điều hành tổ chức Vietlead xác nhận với báo Huffington Post. Đa số những người bị đặ vào trường hợp này là di dân tỵ nạn. Chhây Chhoum, Giám đốc điều hành Mekong NYC cho HuffPost biết, cô đã nói với gia đình những gnười bị bắt giam rằng 'Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi đã quy trách cả hai chính phủđã không làm đúng quyền hạn để bảo vệ những người này".  (SN)

No comments:

Post a Comment