Friday, November 17, 2017

THÔNG CÁO GIẢI TRUYỆN NGẮN TẠP CHÍ NGUỒNTHÔNG CÁO

GIẢI TRUYỆN NGẮN TẠP CHÍ NGUỒN

Ban điều hành Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn xin thông báo cùng quý vị Giám Khảo và bạn đọc:

Ngày công bố kết quả Giải Truyện Ngắn Tạp Chí Nguồn và lễ trao giải đuợc dời lại vào đấu năm 2018.

- Kết quả sẽ công bố vào ngày 15 tháng 1 - 2018 trên các phương tiện truyền thông hải ngoại.

- Lễ trao giải vào ngày tổ chức kỷ niệm 23 năm sinh hoạt của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn
(1995 - 2018) - ngày 4 tháng 2-2018, tại nhà hàng Phú Lâm Restaurant, Thành phố San José.

- Ban Điều hành CSTV Cội Nguồn sẽ có thông cáo và thư mời đến quý vị Giám Khảo, quý ân nhân bảo trợ, thân hữu Cội Nguồn và bạn đọc TT Nguồn...  cùng thư riêng đến các tác giả.

- Ban Điều hành Cội Nguồn và Ban biên tập Nguồn Magazine hân hạnh được đón tiếp toàn thể qúy liệt vị trong ngày hội sinh hoạt văn học ý nghĩa này.

Trân trọng,

TM Ban Điều Hành
Song Nhị/ Lê Văn Hải

No comments:

Post a Comment