Wednesday, May 10, 2017

THƠ THÁNG TƯ - TUỆ NGA

Người Thiếu Phụ
Buồn Không Nói

Xếp vào đây, thôi nhé,
Ngăn ký ức thời gian
Bao chặng đường gió bão
Gió Tháng Tư!... ngỡ ngàng!

Lại mấy dòng tản mạn
Giữa đất trời hỗn mang
Lòng dâng tràn cảm xúc!
Nhớ Việt Nam vô vàn...
Bốn hai năm (42) vút cánh
Dòng sông buồn chia nhánh
Ai hỏi trạm thời gian
Đếm bao mùa Tuyết lạnh,
Quê Hương trong dư ảnh
Thơ tịch mịch buồn tênh!
Có ai trải tâm tình
Sóng ngoài khơi vẫn động...
Biển Đỏ! Sóng dâng trào!
Tiếng Hờn! Vang trong gió
Tiếng Uất nghẹn vực sâu!
Tiếng Trẻ Thơ! Hỏi Mẹ?
Mẹ ơi! mình về đâu?
Thiếu Phụ Buồn Không Nói
Không Nhà! biết về đâu!
Mẹ Ôm Con! Câm Lặng!
Thầm hỏi mình về đâu?
Lòng phong ba... Mưa lũ!...
Không Nhà! Biết Về Đâu!
Lệ rơi hay Tuyết đổ...
Trời Đất Mang Mang... Sầu!!!
Oregon Tháng Tư, 2017

No comments:

Post a Comment