Wednesday, April 25, 2018

Tháng Tư Bảy Lăm


tháng tư bảy lăm

tháng tư tan tác mảnh đời
hồn xiêu phách lạc rã rời thế gian
đất trời phủ một màu tang
nước non lật ngược một trang sử buồn
em nhàu tuổi mộng sắc hương
ta neo thân giữa pháp trường quỷ ma
máu loang thắm khắp sơn hà
muôn dân trăm họ khóc òa oán than!

Song Nhị
tháng tư 2018

No comments:

Post a Comment