Saturday, February 25, 2017


THÔNG CÁO

GIẢI TRUYỆN NGẮN TẠP CHÍ NGUỒN 2017

Ban Điều Hành CSTV Cội Nguồn và Ban Biên Tập tạp chí Nguồn
trân trọng thông báo:


1. Để đánh dấu 22 năm sinh hoạt của CSTV Cội Nguồn và tạp chí Nguồn, Ban Điều Hành  Cội Nguồn và Ban Biên Tập tạp chí Nguồn sẽ thực hiện giải truyện ngắn, đồng thời với một Tuyển Tập Truyện Ngắn tạp chí Nguồn 2017.


1a./ Giải thưởng giá trị gồm ba giải Hạng Nhất - Hạng Hai và Hạng Ba bằng hiện kim và quà tặng.

2a./ Ban Tuyển chọn gồm có năm vị sau đây: Nhà báo Cao Ánh Nguyệt,  Nhà văn Diên Nghị, nhà văn Diệu Tần, nhà biên khảo Văn học Nguyễn Vy Khanh,

2. Giải truyện ngắn gồm có:

2a./ Những truyện ngắn do BBT sơ tuyển từ  Nguồn số 1 đến Nguồn 61, mỗi số báo 01 truyện, trong số nhiều truyện cùng số báo.

2b./ Truyện mới của bạn đọc gửi sau khi có thông cáo này. Bài chưa đăng trên các số Nguồn từ số 1 đến số 61.

2c/ Truyện dài tối đa 8 trang báo Nguồn. Từ sáu ngàn (6,000) chữ trở lại.

2d./ Đề tài tự do nhưng không chấp nhận những bài có tính cách phi văn học, có tác động không tốt đến tình tự nhân văn và tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản.

2e./ Bài gửi cho BBT tại địa chỉ email:
coinguonus@gmail.com và khongquanlevanhai@gmail.com

2f./ Những truyện được tuyển chọn sẽ đăng vào tuyển tập. Bài không được chọn sẽ không trả lại “bản thảo”.

2g./ Hạn chót nhận bài: ngày 15 tháng 6 năm 19017.

3a./  Kết quả tuyển chọn sẽ đuợc Ban chấm giải và ban tổ chức công bố hai tuần lễ trước ngày trao giải.

3b./ Lễ trao giải sẽ diễn ra trong tiệc kỷ niệm 22 năm Văn Học Cội Nguồn và 14 năm tạp chí Nguồn vào ngày 1/10/2017 tại nhà hàng Phú Lâm, TP San Jose.

California, ngày 15/3/ 2017

TM. Ban Diều Hành/Ban Biên tập:
Song Nhị/ Lê Văn Hải


No comments:

Post a Comment